NIEUWSBERICHTEN OVER W. O. IIAmsterdamse Woningdienst liet Joden in getto meer huur betalen.

18 februari 2016

Asterdorp. Foto: (C) Stadsarchief Amsterdam.

Vanaf de zomer van 1942 werden in het voormalige 'heropvoedingskamp' Asterdorp in Amsterdam-Noord ruim driehonderd Joden gehuisvest om de deportatie naar de kampen efficiënter te laten verlopen. De Woningdienst besloot de huren omhoog te gooien, omdat ze bang waren de jaarlijkse rijkssubsidie voor de sociale huurwoningen mis te lopen.

De ambtenaren vreesden daarvoor omdat er alleen subsidie werd verstrekt als er geen scheefwoners waren, en zij kenden de inkomens van de Joden niet. Dat de Joden alles al was afgenomen, speelde daarbij kennelijk geen rol. De Duitse bezetter had niet om de huurverhogingen gevraagd. Het kon de bezetter niets schelen. Ook in de Transvaalbuurt, waar de Duitsers woningen vorderden om Joodse gezinnen te herhuisvesten, verhoogde de Amsterdamse Woningdienst de huren.

Dit alles staat in het boek 'Asterdorp' van politicoloog Stephan Steinmetz, die donderdag promoveert aan de Universiteit van Amsterdam. Volgens Steinmetz heeft de Woningdienst waarschijnlijk nooit de tien gulden borg aan de Joden teruggegeven. Wel heeft de Woningdienst drie keer de onkosten van het huisvesten van de Joden gedeclareerd.

Bron: Het Parool.

Lees hier het volledige artikel.

Lees ook het volledige verhaal 'Echt antisemitisme was het niet'.

___________________________________________________________________________________

Dagboeken van Nijmeegse nazi-puber openbaar.

17 februari 2016

Bron: De Gelderlander.

De Nijmeegse Martha Waaldijk (1923-1983) begon op 30 april 1938 met het bijhouden van dagboeken. Als fanatiek nazi schreef ze vele zwarte bladzijden. Het Nijmeegse stadsarchief onthulde afgelopen maand de eerste 5 delen van haar dagboeken, samen met ander materiaal, veelal foto's.

Het vertrouwen in Hitlers Duizendjarige Rijk is bij haar zo groot, dat ze zelfs een dag na de Nijmeegse bevrijding (21 september 1944) meeloopt in een demonstratie van de Jeugdstorm, een Nederlandse variant op de Hitler Jugend. De leden zingen Duitse strijdliederen en worden opgepakt, wat het begin betekent van een slepende gevangenistijd voor Martha.

Het is uiteindelijk een dochter van haar halfbroer, met wie ze nauwelijks contact heeft, die ze tijdens haar ziekbed al het bewaarde materiaal toevertrouwt. Die brengt de dagboeken in 2012 naar het Nijmeegse stadsarchief. De eerste 5 dagboeken zijn nu openbaar. 12 dagboeken (de periode november 1940 - september 1944) worden openbaar gemaakt in de periode van 1 januari 2017 tot 1 januari 2020.

Lees het volledige online artikel via de blauwe link onder de afbeelding hierboven. 

___________________________________________________________________________________

Stadsarchief Amsterdam zoekt foto's van Februaristakers.

3 februari 2016

Bron: https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/nieuws/februaristakers.

Het Stadsarchief Amsterdam wil graag meer foto’s en documenten van stakers opnemen in het archief en doet een oproep aan iedereen die denkt beelden en documenten te hebben van familie of vrienden die deelnamen aan de Februaristaking van 1941. De lijst met 4.400 namen van ambtelijke stakers staat als download op de hierboven vermelde pagina. Als u kunt helpen het verhaal van meer stakers zo voor de eeuwigheid te bewaren in het Stadsarchief Amsterdam, neem dan contact op met Anne-Marie Kwakernaak a.kwakernaak@amsterdam.nl.

___________________________________________________________________________________