FAMILIENAMEN FFerares, Mozes (vals Persoonsbewijs)

Geb. 05-01-1922 te Amsterdam. Zoon van Frederik Ferares en Esther Soesan.

Beroep: violist. (Op het valse Persoonsbewijs staat "teekenaar".)

Opm. 1: Het gaat hier om een vervalst Persoonsbewijs onder de naam Maurice Ferarez. Maurice is de roepnaam van dhr. Ferares en let op de spelling van de achternaam. Met een 'z' in plaats van een 's' werd de "zuidelijke afkomst" benadrukt.

Opm. 2: Dhr. Ferares heeft veel ellende meegemaakt in de oorlog. Hij heeft daarover boeken geschreven zoals 'Violist in het verzet - Herinneringen van Maurice Ferares'. Ook heeft hij tal van interviews gegeven welke als verhalen zijn opgenomen op de website van het Geheugen van Oost zoals 'Valse papieren'.

Opm. 3: De ouders van dhr. Ferares overleefden de oorlog niet. Ter nagedachtenis aan hen schrijf ik hier nogmaals hun namen: Frederik (Frits) Ferares en Esther Soesan. 

Opm. 4: Bekijk dhr. Ferares' legitimatiekaart van de opleidingsschool van Fokker.

Afbeeldingen met dank aan dhr. Maurice Ferares.

___________________________________________________________________________________

Feringa, Klaas

Geb. 11-07-1897 te Lutjegast, gemeente Grootegast. Overl. 03-05-1990. Zoon van Johannes Feringa en Eilke Rispens.

Tr. (1) 26-05-1921 te Oldehove met Antje van der Goot.

Tr. (2) 15-02-1929 te Broek op Langdedijk met Boukje Jaarsma.

Beroep: onderwijzer.

Afbeeldingen met dank aan Fred Stuij. Gegevens afkomstig van WieWasWie en Parenteel van Wythie Jenckes.

___________________________________________________________________________________

Feijter, de, Adriana

Geb. 21-08-1902 te Terneuzen. Overl. 31-03-1995 te Terneuzen. Dochter van Jan de Feijter en Catharina Elisabeth de Feijter.

Beroep: telefoniste PTT.

Opm: De ouders van mw. De Feijter waren volle neef en nicht.

Afbeeldingen met dank aan Ad Bouwens. Gegevens afkomstig van Zeeuwen Gezocht.

___________________________________________________________________________________

Fietje, Henderika

Geb. 21-10-1906 te Odoorn. Overl. 07-01-1984 te Wierden. Dochter van Jan Arend Fietje en Trijntje Gringhuis.

Tr. 21-03-1936 met F. J. Smit.

Afbeeldingen met dank aan Theo J. F. Schalke. Gegevens afkomstig van Hilbrand Bodewits.

___________________________________________________________________________________

Fledderman, Nijske

Geb. 08-01-1888 te Siddeburen, gem. Slochteren. Overl. 19-02-1980 te Amsterdam. Dochter van Jakob Fledderman en Klara Molenkamp.

Tr. 30-06-1907 te Groningen met Eildert Warntje Strating.

Opm: Zoals te zien is heeft mw. Strating-Fledderman na de oorlog haar persoonsbewijs als verjaardagskalender gebruikt.

Afbeeldingen en gegevens met dank aan Harm Selling.

___________________________________________________________________________________

Flören, Luise (Fleuren, Louisa)

Geb. 15-12-1877 te Borbeck, Duitsland. Overl. 04-08-1962 te Gemen, Duitsland. Dochter van Johannes (Johann) Fleuren en Johanna Aldegonda van Bergen.

Tr. (1) met Christiaan van de Lest.

Tr. (2) met Hendrikus Lambertus van de Lest.

Afbeeldingen met dank aan Pedro van Beers. Gegevens afkomstig van de Parenteel N. N. Fleuren.

___________________________________________________________________________________

Fokker, Dirk Jacob

Geb. 28-10-1918 te Breukelen-Nijenrode. Overl. 25-03-1996 te Leiderdorp.

Tr. 30-08-1945 met Marchien Kuipers

Beroepen: instrumentwerker P. T. T., ambtenaar directe belastingen.

Opm: Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Afbeeldingen met dank aan Jan Bos. Gegevens afkomstig van Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken.

___________________________________________________________________________________

Folkerts, Roelfken

Geb. 25-03-1919 te Emmen.

Tr. met Evert Jan Roelof Hutterd.

Afbeeldingen met dank aan Erich Stapersma.

___________________________________________________________________________________

Folmer, Harmke

Geb. 08-11-1889 te Bakhuizen, Gaasterland. Overl. 31-07-1970 te Lichtenvoorde. Dochter van Anne Reins Folmer en Regina Jans Reekers.

Tr. (1) 06-05-1909 te Rijs met Johannes Cornelis van de Wetering.

Tr. (2) 01-08-1950 te Hoorn met Rimmer Hylkema.

Opm: Moeder van Cornelia Regine van de Wetering.

Afbeeldingen en gegevens met dank aan Petra Haarsma.

___________________________________________________________________________________

Fonhof, Lambertus Petrus Maria

Geb. 24-05-1902 te Alkmaar. Overl. 30-03-1970. Zoon van Petrus Joannes Fonhof en Johanna Maria Verroen.

Tr. 19-08-1931 te 's-Gravenhage met Maria Karoline Franziska Ringsmuth.

Beroepen: hotelbediende (op wachtgeld), nachtwaker Rijksbureau Voedselvoorziening.

Opm: Hij werd als vreemdeling aangemerkt omdat hij zijn Nederlanderschap verloor doordat hij van 1925-1930 in het Franse Vreemdelingenlegioen gediend had. In ieder geval is aan hem de hoedanigheid van Nederlander verleend (naturalisatie) in 1949.

Afbeeldingen en gegevens met dank aan Pedro van Beers. Tevens zijn er gegevens afkomstig van Digitale Stamboom Den Haag.

___________________________________________________________________________________

Frank, Cornelis Eduard

Geb. 27-11-1908 te Batavia, Nederlandsch Indië. Overl. 13-02-1980 te Amsterdam. Zoon van Isaac Frank en Eléonora (Eleanore) Elvire van Motman.

Tr. 18-06-1958 te Amsterdam met Lucretia Verheus.

Beroepen: taxichauffeur, kantoorbediende, filmoperateur bij Cinema Corso te Amsterdam, chef technische dienst (mogelijk ook bij Cinema Corso).

Opm. 1: Dhr. Frank had al eerder een Persoonsbewijs, welke werd uitgereikt te Amsterdam op 23-06-1941 met nummer 162735. Op de persoonskaart (behorende tot de bevolkingsregistratie) van dhr. Frank staat achter dit nummer "ing 162735". Daaronder staat het nummer van het nieuwe Persoonsbewijs alsmede de datum waarop dit werd uitgereikt.

Opm. 2: Bekijk dhr. Frank's Militair Rijbewijs uit 1940 en een vragenlijst van het Filmgilde van de Nederlandsche Kultuurkamer. Op de vragenlijst is o.a. te zien dat dhr. Frank al eerder een Persoonsbewijs had en dat hij bij Cinema Corso in dienst trad op 22-01-1942. Zijn indiensttreding zal de reden zijn geweest dat deze vragenlijst moest worden ingevuld.

Afbeeldingen met dank aan Erich Stapersma. Gegevens afkomstig van het Stadsarchief Amsterdam.

___________________________________________________________________________________

Frankfort, Rosetta

Geb. 12-08-1897 te Deventer. Overl. 29-10-1969 te Amsterdam. Dochter van Benjamin Frankfort en Rebekka Vomberg.

Tr. 08-12-1926 te Deventer met Willem Antoon Marinus Hodenpijl.

Opm. 1: Alle Joodse Nederlanders kregen twee zwarte J's op het Persoonsbewijs gestempeld. De open rode J's staan voor "vrijwillige" sterilisatie. Joodse vrouwen hoopten op die manier aan vervolging te ontkomen. Zelfs vrouwen die de vruchtbare leeftijd al gepasseerd waren lieten zich steriliseren. Een noodgedwongen keuze, vandaar de aanhalingstekens.

Opm. 2: Mw. Hodenpijl-Frankfort overleefde de oorlog. Haar ouders en jongere zuster werden allen vermoord in Auschwitz. Haar echtgenoot was niet-Joods en overleed in 1950.

Opm. 3: Bij kenmerken staat vermeld: "litt buikoperatie".

Afbeeldingen zijn afkomstig van de collectie van F. Romijn.

___________________________________________________________________________________

Fransman, Jacques

Geb. 20-09-1920 te Amsterdam. Overl. na 1946. Zoon van Benjamin Fransman en Aleida Wolff.

Tr. 1945/1946 met Anna Hendrika ten Broeke.

Beroepen: kantoorbediende, koopman manufacturen.

Opm. 1: In 1922 verhuisde dhr. Fransman met zijn ouders naar de Lange Hilleweg 119b in Rotterdam. Zijn ouders en jongere zuster, Annette Lena Fransman, overleefden de oorlog helaas niet, maar werden vermoord in Sobibor.

Opm. 2: Alle Joodse Nederlanders kregen twee zwarte J's op het Persoonsbewijs gestempeld. Deze zijn op dit Persoonsbewijs grotendeels met vloeistof weggewerkt. De sporen van de stempels zijn echter nog te zien. Of de pasfoto beschadigd werd door die vloeistof of dat er sprake is van vocht en slijtage is niet te zeggen.

Afbeeldingen uit de collectie van een verzamelaar. Gegevens afkomstig van het Stadsarchief Amsterdam en Joods Monument.

___________________________________________________________________________________

Frenkel, Leon

Geb. 09-12-1885 te Rotterdam. Overleden na de oorlog. Zoon van Benjamin Frenkel en Henriette Koster.

Tr. 16-03-1920 te Enschede met Rosij Serphos. Ook Rosy of Roosje genoemd.

Beroepen: bankier, commissionair, directeur N.V. Effecten- en Bankierskantoor Leo Frenkel.

Nevenfuncties: lid dagelijks bestuur Wereldbibliotheek, lid Mikweih Jisroel, penningmeester Leenfonds (Joodsch filantropische instelling).

Opm. (1): Dhr. Frenkel en zijn echtgenote hadden twee dochters die beiden in Auschwitz zijn omgekomen.

Opm. (2): Joodse burgers kregen een J gestempeld op de voorzijde van hun persoonsbewijs en naast hun pasfoto. Dhr. Frenkel was van Joodse afkomst, toch staan er op zijn persoonsbewijs geen J's. De stempels werden namelijk door een vervalser uitgesneden en vervangen door delen uit een ander persoonsbewijs. Bij een snelle controle zal dat niet opgevallen zijn, het is echter op deze detailfoto wel waar te nemen.

Opm. (3): Dhr. Frenkel beschikte ook over een vals persoonsbewijs (zie hierboven) onder de naam Hendrik van den Burg, waarop zijn echtgenote vermeld staat als J. Flipse. De woonplaats is 's-Gravenhage i.p.v. Rotterdam. Er werd ook gebruik gemaakt van een nieuwe pasfoto waarbij men meestal trachtte de foto op een dusdanige manier te nemen dat Joodse kenmerken zo min mogelijk werden benadrukt. Het beroep en de geboortedatum en -plaats op dit valse persoonsbewijs zijn hetzelfde.

Opm. (4): Voor het maken van een vals persoonsbewijs werd een afdruk van het watermerk (drie leeuwen) voor het persoonsbewijs gebruikt. De blanco achterkant van deze afdruk werd bedrukt met de achterkant van het valse persoonsbewijs en de voorkant van het valse persoonsbewijs werd over de drie leeuwen geplakt. Wanneer je het valse persoonsbewijs nu tegen het licht gaat houden krijg je het watermerkeffect. Het watermerk wordt normaal tijdens de papierfabricage aangebracht. 

Afbeeldingen uit de collectie van René van Eunen. Gegevens afkomstig van WieWasWie en het Joods Biografisch Woordenboek. Dank aan dhr. L. Brand voor zijn expertise m.b.t. het vervalste watermerk.

___________________________________________________________________________________

Frohn, Christiaan August

Geb. 08-01-1892 te Gorinchem. Zoon van Frederik Otto Frohn en Anna Maria Stadhouders.

Tr. 23-03-1921 te Amsterdam met Adriana Judith Wilhelmina Roosa.

Beroep: onderwijzer U. L. O.

Afbeeldingen met dank aan Laurens Kruis. Gegevens afkomstig van het Stadsarchief Amsterdam.

___________________________________________________________________________________

Fukking, Hendrika Harmina

Geb. 15-07-1879 te Wisch. Dochter van Hendrikus Fukking en Hermina Boesveld.

Tr. 22-08-1901 te Wisch met Gerrit Rosier.

Afbeeldingen met dank aan Pedro van Beers. Gegevens afkomstig van Parentelen Achterhoek.

___________________________________________________________________________________