WELKOMWelkom op de website Persoonsbewijzen.nl

Sinds 1 juni 2009 kunt u op deze website informatie vinden over Persoonsbewijzen uit de Tweede Wereldoorlog alsmede afbeeldingen van Persoonsbewijzen in combinatie met andere documenten en genealogische en persoonlijke gegevens waaronder ook levensverhalen. Deze website is interessant voor allerlei onderzoekers, waaronder genealogen, maar niet in de laatste plaats ook voor nabestaanden en nageslacht van oorlogsslachtoffers die niet meer over documenten of foto's van hun familieleden beschikken. Het is vreselijk dat het Persoonsbewijs een doeltreffend middel was om mensen te vervolgen, maar het is soms het enige document met foto dat nog bestaat van een persoon.

Deze website fungeert ook als database en is afhankelijk van mensen en instanties die bereid zijn scans of kopieën ter beschikking te stellen van Persoonsbewijzen die in hun bezit zijn. Wanneer u afbeeldingen beschikbaar stelt aan deze site krijgt u, indien gewenst, daarbij naamsvermelding. Sinds 2010 kent de site een goede groei. Als de groei zich blijft voortzetten, zal ik een site starten met een actieve zoekfunctie.

Ik hoop dat u wilt deelnemen aan dit project. Kijk op de pagina Contact of wordt lid van de Facebookgroep.

René van Eunen

Persoonsbewijs van J. van der Blom

_________________________________________________________________________________

927 persoonsbewijzen - 64.360 bezoekers - 210.000 pageviews

__________________________________________________________________________________

Beschermvrouwe: Dorothy Beynes-Heijmeijer van Heemstede

__________________________________________________________________________________

Recente toevoegingen Persoonsbewijzen:

Geen. Er wordt gewerkt aan een nieuwe website met toevoegingen!

_________________________________________________________________________________

Recente updates: 

Geen. Er wordt gewerkt aan een nieuwe website met toevoegingen!

__________________________________________________________________________________

Persoonsbewijzen.nl © R. v. E. 2009-2020